Psychoterapia Warszawa Śródmieście ul. Srebrna 16/201

Każdy rodzaj pomocy psychologicznej, którą oferuję, jest poprzedzony konsultacjami. Jest to dwa do trzech spotkań, podczas których w poufnej atmosferze, możesz opowiedzieć o trudnościach, których doświadczasz oraz określić czego oczekujesz od psychoterapii. Konsultacje służą wzajemnemu poznaniu się psychoterapeuty i pacjenta i podjęciu decyzji o psychoterapii. Wtedy też ustalamy jaka forma pomocy byłaby najbardziej odpowiednia oraz zasady tzw. kontrakt , wg których odbywają się spotkania psychoterapeutyczne.

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą

Jak wygląda? Na czym polega ? Czego się możesz spodziewać?

To zrozumiałe, ze decyzja o podjęciu psychoterapii nie jest prostą decyzją, że rodzą się różne wątpliwości, pytania, obawy przed spotkaniem z psychoterapeutą, przed opowiadaniem o sobie komuś, kogo nie znasz.

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, jest wstępem do psychoterapii, ma służyć wzajemnemu poznaniu się psychoterapeuty i pacjenta, a także dostarczyć wiedzy na temat tego jak będzie wyglądała psychoterapia.

Podczas pierwszego spotkania, psychoterapeuta poprosi cię o opowiedzenie sobie, oraz o problemach , które skłoniły cię do skorzystania z pomocy właśnie w tym momencie życia. Psychoterapeuta będzie zadawał różne pytania, chcąc lepiej poznać naturę twoich problemów . Taka rozmowa zakłada szczerość i otwartości, jednak psychoterapeuta uszanuje, jeśli będą kwestie , o których trudno ci opowiadać .To oczywiste, że aby zbudować relację pełną zaufania potrzeba czasu, a pierwsze spotkanie jest początkiem budowania tej relacji.

Pierwsze spotkanie to nie tylko okazja do tego żeby psychoterapeuta poznał ciebie, ale także okazja do tego, żebyś mógł się dowiedzieć w jakim nurcie psychoterapeuta pracuje i jak będzie wyglądała psychoterapia. To także dobry czas, żeby uzyskać informacje o kompetencjach psychoterapeuty, o tym jakie przeszedł szkolenia, o jego doświadczeniu zawodowym, także o tym, czy pracuje pod superwizją – superwizja to stałe konsultacje z bardziej doświadczonym psychoterapeutą – superwizorem, które mają na celu zwiększanie kompetencji psychoterapeuty.

Być może wahasz się czy podjąć decyzję o psychoterapii, takie pierwsze spotkanie może ci pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości i podjęciu bardziej świadomej decyzji o tym czy chcesz skorzystać z tej formy pomocy psychologicznej.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do tajemnicy, dlatego pierwsze spotkanie, podobnie jak cała psychoterapia, będzie się odbywało w poufnej atmosferze szacunku dla twojej prywatności.

Formy pomocy psychoterapeutycznej, które oferuję:

 

Pomoc psychologiczna

Skierowana do osób, które doświadczają trudnych zmian w aktualnym życiu – takich jak rozwód, śmierć bliskiej osoby, strata pracy, trudna sytuacja w pracy, mobbing. Jest to cykl około 10 spotkań służących pomocy w konkretnym , aktualnie doświadczanym kryzysie.
Jako doświadczony psycholog i wykwalifikowany specjalista z otwartością, zrozumieniem, empatią i mentalną podporą, pomagam wszystkim tym, którzy czują się skrzywdzeni, zranieni, samotni, niezrozumiali, zawiedzeni, rozczarowani, niespokojni czy smutni. Pokazuję drogi, pomagam osiągnąć zrozumienie, tłumaczę, wspieram, wyjaśniam, odkrywam, wydobywam, otulam, leczę, oswajam. Jestem tu dla Ciebie, jeśli nie wiesz, jak otworzyć się na ludzi, przestać płakać, zmotywować się, podjąć działania, uleczyć rany, osiągnąć zrozumienie, zdobyć większą świadomość, podnieść pewność siebie, poprawić ważne relacje, otworzyć się na spokojne i radosne przeżywanie kolejnych dni, poprawić jakość codzienności, wyeliminować problemy związane z adaptacją, snem, odżywianiem, zaburzeniami osobowości, depresją i nerwicami.

W moim Gabinecie znajdzie się miejsce dla każdego, niezależnie od wieku, doświadczeń, przeżyć, problemów, historii, ran. Pomagam odkryć wewnętrzny potencjał, zniwelować problemy w relacjach i lęk przed podjęciem tych poważnych. Pracuję z osobami, które doświadczają lub doświadczyły wypalenia zawodowego, mobbingu. Wiem, jak oswoić tak poważne tematy jak rozwód, syndrom pustego gniazda, stratę bliskiej osoby, współuzależnienie czy problemy zdrowotne. Cechuje mnie indywidualne podejście oraz otwartość do każdej osoby, z którą podążam ścieżką jej życia, emocji i przeżyć.

Psychoterapia długoterminowa

Dla osób, które doświadczają długotrwałego, powtarzającego się stanu cierpienia emocjonalnego w związku z trudnościami w relacjach, lękami, obniżonym nastrojem czy niskim poczuciem wartości. Psychoterapia odbywa się w stałych godzinach, 1 lub 2 razy w tygodniu, trwa zawsze 50 minut.

Psychoterapia, którą prowadzę, skierowana jest do osób, które zmagają się z różnorodnymi problemami i trudnościami wpływającymi na jakość ich codziennego funkcjonowania. Skupiam się na tym aby w skuteczny sposób pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć świat wewnętrzny i zewnętrzny Pacjenta, a w konsekwencji stopniowo wyeliminować problemy. Cechuje mnie otwartość i ciekawość, do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, co pozwala mi trafnie określić cel terapii i wybrać narzędzia, którymi będziemy się podczas niej posługiwać. Spotkania odbywają się w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, co gwarantuje poczucie komfortu i sprzyja wartościowym i otwartym rozmowom.

Psychoterapię prowadzę w moim gabinecie w Warszawie, na Śródmieściu. Proces ten zwykle rozpoczyna się od kilku wstępnych konsultacji, które polegają na zebraniu szczegółowego wywiadu. W następnym kroku proponuję zawarcie umowy terapeutycznej, która zawiera zakres podejmowanych działań, określa częstotliwość, długość oraz cenę spotkań terapeutycznych.

Psychoterapia, którą prowadzę, skupia się na aktywnym rozwiązywaniu problemów Pacjenta i w konsekwencji ma za zadanie pomóc mu stawić czoło trudnościom, oswoić codzienność, i ze spokojem spojrzeć w przyszłość, odnaleźć radość z przeżywania kolejnych dni czy też zdobyć motywację, zrozumienie i akceptację. Zakres majej specjalizacji jest na tyle szeroki, że pomagam osobom, z rónymi dysfunkcjami takim i jak depresja, zaburzenia odżywiania, brak akcetacji dla własnej osoby czy lęki. Nigdy nie tracę indywidualnego podejścia do swoich Pacjentów, każdy z nich jest dla mnie wyjątkowy i unikalny, dzięki czemu również proponowane przeze mnie rozwiązania są skuteczne, zorientowane na potrzeby Pacjenta i mające szansę przynieść pożądane rezultaty. Poza psychoterapią długoterminową, która dotyczy osób doświadczających stałego cierpienia psychicznego, pomagam również osobom, które doświadczają trudnego okresu w swoim życiu i zmagają się z takimi problemami jak mobbing, rozwód, śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy. Proponuję wówczas cykl około 10 spotkań, które mają za zadanie rozwiązać aktualny, właśnie przeżywany, kryzys.

Leczenie depresji

Depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie i według naukowców, dotyka około 10. procent populacji. Można na nią zapaść niezależnie od wieku, płci, grupy społecznej czy wykształcenia. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy poza obniżeniem nastroju i smutkiem, pojawia się równocześnie poczucie braku energii, niska samoocena czy nieumiejętność przeżywania radości, a stan ten utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie. Innymi objawami, mogącymi świadczyć o depresji są również bezsenność lub nadmierna senność, obniżona sprawność myślenia, a co za tym idzie, zaburzenia koncentracji i uwagi czy niemożność podjęcia decyzji, a przy tym również myśli samobójcze czy utrata apetytu. Przyczyny depresji mogą być różne począwszy od zaburzeń na poziomie neuroprzekaźników, po czynniki środowiskowe i genetyczne. Powodować ją może również nieprawidłowe funkcjonowanie układu limbicznego, siatkowego czy podwzgórza. Może się ona ponadto pojawić w przebiegu wielu przewlekłych chorób lub być spowodowana czynnikami socjoekonomicznymi oddziałującymi na człowieka (np. bezrobocie, rozwód, śmierć bliskiej osoby, problemy w związku, samotność).
Prowadzona przeze mnie psychoterapia ma za zadanie zmienić zachowania i postawy Pacjenta, a w konsekwencji rozwinąć jego kompetencje emocjonalne np. poprzez podniesienie poziomu samokontroli, zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i niską samooceną, poprawę zdolności do budowania wartościowych więzi z innymi ludźmi, zdobycie umiejętności współpracy oraz komunikowania się z otoczeniem. Cechuje mnie indywidualne podejście do każdego Pacjenta, dzięki czemu skutecznie dopasowuje model i rodzaj psychoterapii do jego trudności, problemów i emocjonalnych ograniczeń. Sesje odbywają się w bezpiecznej, komfortowej i pełnej zaufania atmosferze, a moi Pacjenci czują, że w sposób aktywny, razem z nimi, stawiam czoła ich trudnościom i ograniczeniom.