Psychoterapia Warszawa Śródmieście ul. Srebrna 16 lok. 201

Każdy rodzaj pomocy psychologicznej, którą oferuję, jest poprzedzony konsultacjami. Jest to dwa do trzech spotkań, podczas których w poufnej atmosferze, możesz opowiedzieć o trudnościach, których doświadczasz oraz określić czego oczekujesz od psychoterapii. Konsultacje służą wzajemnemu poznaniu się psychoterapeuty i pacjenta i podjęciu decyzji o psychoterapii. Wtedy też ustalamy jaka forma pomocy byłaby najbardziej odpowiednia oraz zasady tzw. kontrakt , wg których odbywają się spotkania psychoterapeutyczne.

Więcej..>

Oferuję formy pomocy psychoterapeutycznej:

Pomoc psychologiczna – skierowana do osób, które doświadczają trudnych zmian w aktualnym życiu – takich jak rozwód, śmierć bliskiej osoby, strata pracy, trudna sytuacja w pracy, mobbing. Jest to cykl około 10 spotkań służących pomocy w konkretnym , aktualnie doświadczanym kryzysie .
Więcej..>
Psychoterapia długoterminowa – dla osób, które doświadczają długotrwałego, powtarzającego się stanu cierpienia emocjonalnego w związku z trudnościami w relacjach, lękami, obniżonym nastrojem czy niskim poczuciem wartości. Psychoterapia odbywa się w stałych godzinach, 1 lub 2 razy w tygodniu, trwa zawsze 50 minut.

Więcej..>