psychoterapia warszawa - Magdalena Romaniuk

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką, pracuję w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje zdobywałam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach czteroletnich studiów podyplomowych, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego przy tym Szpitalu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Stale podnoszę moje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i konferencjach naukowych.

Moją pracę zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nadzoruję u certyfikowanych superwizorów PTPPd i PTP.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego.