Pomoc psychologiczna – to różne oddziaływania psychologicznego mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów. Pomoc psychologiczna polega na tym , że osoba zajmująca się zawodowo pomaganiem – psycholog, psychoterapeuta – korzystając ze swojej wiedzy fachowej , doświadczenia i zaangażowania – pomaga osobie będącej w kryzysie, czy też doświadczającej trudnych do samodzielnego rozwiązania problemów. W zależności od sytuacji w jakiej jesteś możesz skorzystać z różnych form pomocy psychologicznej.

Poradnictwo psychologiczne( psychoedukacja ) – jest skoncentrowane na dostarczeniu fachowej wiedzy potrzebnej do rozwiązania konkretnych problemów min. wychowawczych, w małżeństwie czy zawodowych.

Wsparcie w sytuacji kryzysowej – z jednej strony dostarczy fachowej wiedzy przydatnej na drodze do przezwyciężenia kryzysu, a z drugiej wsparcia psychicznego bardzo potrzebnego do tego, żeby przejść przez trudności i odzyskać poczucie bezpieczeństwa i równowagę. Wsparcie w sytuacji kryzysowej może być szczególnie pomocne w przypadku przechodzenia przez rozwód, zawód miłosny, stratę bliskiej osoby; doświadczanie przemocy, mobbingu, poważne problemy zawodowe.

Powyższe formy pomocy psychologicznej, mogą z czasem, w ramach decyzji osoby korzystającej z pomocy, przejść w formę pomocy psychologicznej długoterminowej – psychoterapię.

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą pomocy psychologicznej szczególnie skuteczną w sytuacji kiedy cierpisz z powodu nerwicy, lęków, obniżonego nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, stałego braku satysfakcji w relacjach miłosnych, kiedy masz trudności z utrzymaniem związków miłosnych.

Psychoterapia psychodynamiczna to cykl spotkań – rozmów z psychoterapeutą, które służą lepszemu poznaniu siebie, zrozumieniu przyczyn trudności, których doświadczasz i stopniowej zmianie niekorzystnych wzorców zachowania, co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia uciążliwych objawów, a w efekcie do lepszego bardziej satysfakcjonującego życia.

Jeśli obecnie przeżywasz któreś z wyżej opisanych trudności, jeśli jest ci trudno mieć sytuacji w której jesteś i masz poczucie , że w samodzielnym szukaniu rozwiązań problemów wyczerpałeś już wszystkie możliwości – zapraszam do skorzystania z pomocy psychologicznej.

 

Powrót do menu -> Artykuły