Psychoterapia długoterminowa – Magdalena Romaniuk

Jest przeznaczona dla osób, które doświadczają długotrwałego, powtarzającego się stanu cierpienia emocjonalnego w związku z trudnościami w relacjach, lękami, obniżonym nastrojem czy niskim poczuciem wartości. Psychoterapia odbywa się w stałych godzinach, 1 lub 2 razy w tygodniu, trwa zawsze 50 minut.

Psychoterapia, którą prowadzę, skierowana jest do osób, które zmagają się z różnorodnymi problemami i trudnościami wpływającymi na jakość ich codziennego funkcjonowania. Skupiam się na tym aby w skuteczny sposób pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć świat wewnętrzny i zewnętrzny Pacjenta, a w konsekwencji stopniowo wyeliminować problemy. Cechuje mnie otwartość i ciekawość, do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, co pozwala mi trafnie określić cel terapii i wybrać narzędzia, którymi będziemy się podczas niej posługiwać. Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, co gwarantuje poczucie komfortu i sprzyja wartościowym i otwartym rozmowom.

Psychoterapię prowadzę w moim gabinecie w Warszawie, na Śródmieściu. Proces ten zwykle rozpoczyna się od kilku wstępnych konsultacji, które polegają na zebraniu szczegółowego wywiadu. W następnym kroku proponuję zawarcie umowy terapeutycznej, która zawiera zakres podejmowanych działań, określa częstotliwość, długość oraz cenę spotkań terapeutycznych.

Psychoterapia, którą prowadzę, skupia się na aktywnym rozwiązywaniu problemów Pacjenta i w konsekwencji ma za zadanie pomóc mu stawić czoło trudnościom, oswoić codzienność, i ze spokojem spojrzeć w przyszłość, odnaleźć radość z przeżywania kolejnych dni czy też zdobyć motywację, zrozumienie i akceptację. Zakres mojej specjalizacji jest na tyle szeroki, że pomagam osobom, z rónymi dysfunkcjami takim i jak depresja (patrz leczenie depresji warszawa), zaburzenia odżywiania, brak akcetacji dla własnej osoby czy lęki. Nigdy nie tracę indywidualnego podejścia do swoich Pacjentów, każdy z nich jest dla mnie wyjątkowy i unikalny, dzięki czemu również proponowane przeze mnie rozwiązania są skuteczne, zorientowane na potrzeby Pacjenta i mające szansę przynieść pożądane rezultaty. Poza psychoterapią długoterminową, która dotyczy osób doświadczających stałego cierpienia psychicznego, pomagam również osobom, które doświadczają trudnego okresu w swoim życiu i zmagają się z takimi problemami jak mobbing, rozwód, śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy. Proponuję wówczas cykl około 10 spotkań, które mają za zadanie rozwiązać aktualny, właśnie przeżywany, kryzys. Więcej na stronie psychoterapia psychodynamiczna warszawa.