Psychoterapia psychodynamiczna Warszawa – Magdalena Romaniuk

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą pomocy psychologicznej szczególnie skuteczną w sytuacji kiedy cierpisz z powodu nerwicy, lęków, obniżonego nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, stałego braku satysfakcji w relacjach miłosnych, kiedy masz trudności z utrzymaniem związków miłosnych.

Psychoterapia psychodynamiczna to cykl spotkań – rozmów z psychoterapeutą, które służą lepszemu poznaniu siebie, zrozumieniu przyczyn trudności, których doświadczasz i stopniowej zmianie niekorzystnych wzorców zachowania, co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia uciążliwych objawów, a w efekcie do lepszego bardziej satysfakcjonującego życia.