Psychoterapia psychodynamiczna Warszawa – Magdalena Romaniuk

 

psychoterapia psychodynamiczna warszawa Magdalena Romaniuk

Psychoterapia psychodynamiczna jest regularną i ściśle ustrukturalizowaną formą pracy terapeutycznej, która zwykle ma miejsce raz w tygodniu i opiera się na ustalonym z klientem kontrakcie. Jej celem jest nie tylko zredukowanie objawów wegetatywnych, depresyjnych i lękowych, ale również doprowadzenie do sytuacji, w której pacjent zaczyna rozumieć naturę swoich problemów i ma szansę realnie przełożyć efekty terapii na swoje funkcjonowanie w codziennym życiu oraz leczenie ich.

Psychoterapia psychodynamiczna – na czym polega?

Podczas pracy z klientem terapeuta wykazuje się większą aktywnością niż tradycyjnie rozumiany psychoanalityk. Spotkanie przypomina rozmowę, w której najważniejszą stroną jest pacjent i słowa, którymi opisuje siebie, swoje życie i dręczące go sytuacje. Profesjonalna terapia psychodynamiczna skupia się na analizie przyszłości w celu zbadania jej wpływu na bieżące sytuacje życiowe i nurtujące klienta problemy. Podejście psychodynamiczne odchodzi jednak od cech charakterystycznych dla klasycznej psychoanalizy, jak szukanie symboli i skojarzeń. Bardziej istotne w terapii psychodynamicznej jest omówienie relacji rodzinnych i pozarodzinnych. Klient z subtelną pomocą psychoterapeuty podejmuje się odszukania przyczyn swoich problemów,. Zadaniem terapeuty jest tu właściwe nakierowanie pacjenta na źródło i centrum swoich problemów.

Cechą charakterystyczną dla psychoterapii psychodynamicznej jest proces przeniesienia, który polega na tym, że pacjent odtwarza ze swoim psychoterapeutą istotne relacje, przenosząc na niego towarzyszące im emocje, które wcześniej były kierowane do bliskich osób. Aby psychoterapia była skuteczna konieczne jest to, aby terapeuta miał świadomość tego, co klient przeżywa w danej chwili i z jakimi emocjami się właśnie zmaga. Niezbędna jest więc właściwa i dobrze zbudowana komunikacja na linii pacjent – terapeuta, a proces można uznać za uruchomiony, kiedy pacjent zacznie odczuwać silne lub skrajne emocje wobec swojego terapeuty. Zadaniem terapeuty jest używanie takich narzędzi jak doświadczenie i wiedza po to, aby skłonić pacjenta do refleksji i wglądu w świat przeżyć, wspomnień czy potrzeb.

Terapia psychodynamiczna Warszawa – dla kogo?

Terapia psychodynamiczna jest zwykle długoterminowa, indywidualna lub grupowa. Pacjent musi wykazać się silną motywacją do walki ze swoimi problemami, tymi związanymi z samym sobą i z innymi ludźmi. Kontrakt podpisany między pacjentem a terapeutą określa częstotliwość spotkań, a psychoterapia psychodynamiczna odbywa się w prywatnym gabinecie. Przed podjęciem decyzji o psychoterapii psychodynamicznej można umówić się na konsultację, która pozwoli terapeucie wybrać najlepsze narzędzia do udzielenia skutecznej pomocy. Tego rodzaju psychoterapia wymaga od pacjenta uczestnictwa w procesie odkrywania swoich uczuć i poznawania siebie, gdyż to właśnie on znajduje się w centrum i nie ma tu wiele przestrzeni na dyskusje z psychoterapeutą. Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest do wszystkich osób, które chcą zawalczyć o lepsze życie, dokonać zmiany niekorzystnych wzorców zachowań czy zmniejszyć uciążliwe objawy nerwicy, stanów lękowych czy depresji i podjąć się ich leczenia.

Inną formą pomocy pacjentowi jest intensywna krótkoterminowa psychodynamiczna psychoterapia, która opiera się na solidnych podstawach naukowych i jako forma terapii, jest intensywnie rozwijana w Europie i na świecie. Bierze ona pod uwagę wszystkie obszary funkcjonowania człowieka, dzięki czemu umożliwia skuteczną pomoc w rozwiązaniu nawet najbardziej złożonych problemów natury psychologicznej. Ta metoda pracy wiąże się z wysoką intensywnością i dedykowana jest osobom, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w klasycznej psychoterapii długoterminowej.